Костадин Биримирски


Warning: A non-numeric value encountered in /home/cloudser/i-learning.bg/wp-content/themes/education/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /home/cloudser/i-learning.bg/wp-content/themes/education/fw/core/core.reviews.php on line 214
Костадин Биримирски

Биография

Ел.поща: birimirski@i- learning.bg
Коста е .NET програмист от 2000 г. Участвал е в няколко големи софтуерно ориентирани проекти както на българския, така и на международния пазар. Първия му допир с програмирането е с .net framework от версия 1.1. Работил е както на Visual Basic така и на С#, който обожава. Той е сертифициран Web Developer към Майкрософт.

Косьо е лектор по курсовете SQL и .NET

Виртуална класна стая

Компоненти на платформата

  • Теория: Лекционен материал на бълграски език и видео лекции.
  • Практика: Cloud базирани сървърни лаборатории, без необходимост да закупувате допълнителен хардуер и софтуер.
  • Виртуална класна стая: Моментна, двустранна обратна връзка на живо с лектор.

Ние предлагаме

Linux System Administration
0%
Windows System Administration
0%
VMware System Administration
0%
Network System Administration
0%

StartUp Your Future: Learn with us, Invest in Yourself

Phone: +359 89 8824303
София