JavaScript

400.00лв.

Курсът има практическа насоченост – отделя се време на припомняне на основния инструментариум за уеб-базирани приложения, като HTML, CSS. Основните акценти на курса са в използването на JavaScript, JQuery, JSON и AJAX. Демонстрира се работа със съвременен уеб-сървър, съчетаващ няколко модерни възможности – съхраняване на дълготрайни обекти, JavaScript в ролята на език за сървърно програмиране и JSON като език за обмен данни.

Категория: Product ID: 462

Описание

Курсът представлява въведение в програмирането на уеб-базирани приложения. Утвърждава и задълбочава разбирането на курсистите за принципите на изграждане на софтуерни системи по принцип, както и на прилагането на клиент/сървър технологията и на трислойната архитектура.

Също може да ви хареса…

Phone: +359 878 165 117
София