Текстообработване

Текстообработване

„Текстообработване“, код 4820301, степен на ПК: първа

Наименование на професията и код: Оператор на компютър, код 482030

Наименованието на специалността, код и степен на професионална квалификация:

Текстообработване, код 4820301, степен на ПК: първа

Срок на обучение: 2,5 месеца Общ брой часове: 300 уч.часа

Брой часове по теория: 109 уч. часа

Брой часове по практика: 191 уч. часа

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: квалификационен курс

Входящо образователно равнище: 16 години, завършен най-малко начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва:

 • да знае– да работи в среда на Windows, да познава добре текстовите редактори Notepad и WordPad, да може да въвежда, коригира и оформя оферти, бланки, справки и други документи от по няколко страници, както и големи многостранични документи, да борави свободно с таблици, тяхното съдържание и форматиране на елементите им, да оформя свободно текстови документи с графични елементи- фирмено лого, снимки, графики, рекламни материали, да редактира, копира, мести и изтрива думи, пасажи или части от документ и таблица, да принтира документ, да познава основните принципи за работа с текст, което му дава възможност да работи с произволен текстов редактор.
 • да може– да работи в среда на Windows, да познава добре текстовите редактори Notepad и WordPad, да може да въвежда, коригира и оформя оферти, бланки, справки и други документи от по няколко страници, както и големи многостранични документи, да борави свободно с таблици, тяхното съдържание и форматиране на елементите им, да оформя свободно текстови документи с графични елементи- фирмено лого, снимки, графики, рекламни материали, да редактира, копира, мести и изтрива думи, пасажи или части от документ и таблица, да принтира документ, да познава основните принципи за работа с текст, което му дава възможност да работи с произволен текстов редактор.

УЧЕБЕН ПЛАН

Наименование на модулите

I Обща задължителна професионална подготовка

 1. Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място
 2. Трудово-правни и икономически знания.
 3. Бизнескомуникации

II            Отраслова задължителна професионална подготовка

 1. Въведение в персоналните компютри.
 2. Работа с операционни системи
 3. Основи на пазарната икономика

III           Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка

 1. Текстообработка
 2. Електронни таблици
 3. Изготвяне на презентации
 4. Умения за работа с Интернет и електронна поща
 5. Производствена практика

Б* Избираема професионална подготовка

 1. Работа с данни
 2. Графични елементи

Ние предлагаме

0%
Обучения с ваучери
0%
Оперативни програми
0%
Валидиране на професии
0%

StartUp Your Future: Learn with us, Invest in Yourself

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Phone: +359 878 165 117
София