Програмно осигуряване

Програмно осигуряване

„Програмно осигуряване“, код 4810101, II степен на професионална квалификация

Наименование на професията и код: „Програмист“, код 481010

Наименованието на специалността, код и степен на професионална квалификация:

„Програмно осигуряване“, код 4810101, II степен на професионална

квалификация

Срок на обучение: 5 месеца

Общ брой часове: 660 уч.часа

Брой часове по теория: 248 уч.ч.

Брой часове по практика: 412 уч.ч.

Форма на обучение: дневна,

Организационна форма: квалификационен курс

Входящо образователно равнище – лица, навършили 16 години – завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва:

да знае:

 • архитектурата на съвременните микропроцесорни системи;
 • основните алгоритми и структури от данни;
 • базовото програмно осигуряване;
 • основите на проектирането и програмирането;
 • създаването на информационни модели;
 • принципите на процедурния, обектно – ориентиран и визуален стил на програмиране;
 • някои от средите за създаване на програмни проекти.

да може:

 • да подготвя информационни проекти на базата на задания за разработване на програмни модули и системи;
 • да създава структурен модел на програмни системи;
 • да разработва алгоритми и модели на данни;
 • да конструира програми чрез изписване на програмен код и ползване на обекти и компоненти;
 • да работи със съвременните визуални средства за проектиране и програмиране;
 • да експериментира с готови програмни решения.

УЧЕБЕН ПЛАН

№ Наименование на модулите

I Обща задължителна професионална подготовка

 1. Здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на околната среда
 2. Трудово-правни и икономически знания. Организация на трудовия процес
 3. Трудово право
 4. Приложни програмни продукти
 5. Бизнес комуникации и преговори

II Отраслова задължителна професионална подготовка

 1. Операционни системи
 2. Компютърни мрежи
 3. Основи на програмирането
 4. Програмиране
 5. Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка
 6. Алгоритми и структури от данни. Програмирането със C++
 7. Обектно – ориентирано програмиране. Език за програмиране Java“
 8. Визуално програмиране. Приложения на MS „Visual Studio – Visual Basic

Производствена практика

 1. Програмиране в WEB
 2. Проектиране и документиране

Ние предлагаме

0%
Обучения с ваучери
0%
Оперативни програми
0%
Валидиране на професии
0%

StartUp Your Future: Learn with us, Invest in Yourself

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Phone: +359 878 165 117
София