Компютърна техника и технологии

Компютърна техника и технологии

„Компютърна техника и технологии“, код 5230501 – трета степен на професионална квалификация

Наименование на професията и код: Техник на компютърни системи, код 523050

Наименованието на специалността, код и степен на професионална квалификация: Компютърна техника и технологии, код 5230501 – трета степен на професионална квалификация

Срок на обучение: 8 месеца

Общ брой часове: 960 уч.часа

Брой часове по теория: 539 часа

Брой часове по практика: 421 часа

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: квалификационен курс

Входящо образователно равнище – за лица, навършили 16 години – завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити

I. ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Изисквания към кандидатите за обучение: да са навършили 1 б години и да бъдат физически годни и психически здрави за да упражняват професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство. Да имат добри познания по използване на компютърната техника, което се удостоверява с входящ тест.

След завършване на професионалното обучение по професията и специалността обучаваният трябва:

Да знае:

 • подготвяне на обучаваните за реализацията им в областта на информационните технологии и компютърната индустрия;
 • да могат да използват различните видове инструменти и техника, да познават и разбират на много добро ниво компютърната техника, за да могат да го прилагат при асемблиране, конфигуриране и тестване.

Да може:

 • да познава основните принципи в електониката;
 • да знае начините за безопасна работа с инструментите, апаратурата и компютърните компоненти;
 • много добре да познава и работи с електронно-измервателна апаратура; да познава основните електронни елементи, модули и правилата за тяхното поддържане; да подбира компонентите според характеристиките им и да спазва технологичната последователност за асемблиране, различните видове за монтаж, конфигуриране и настройка на компютърната техника;
 • да се инсталира системния софтуер за нормалната работа и да го конфигурира и настройва според изискванията на клиента;
 • да може да диагностицира и открива проблемите в работеща конфигурация;
 • да прави профилактика на основните модули в конфигурацията;

УЧЕБЕН ПЛАН

№ Наименование на модулите

I            Обща задължителна професионална подготовка

 1. Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място
 2. Организация на трудовия процес
 3. Комуникации при изпълнение на трудова дейност. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество
 4. Трудово-правни и икономически знания.
 5. Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси
 6. Чуждоезикова комуникация и професионална терминология

II Отраслова задължителна професионална подготовка

 1. Въведение в персоналните компютри. Градивни елементи и материали
 2. Основи на аналоговата и цифровата електроника. Използване на електронно-измервателна апаратура
 3.  Операционни системи и приложни програмни продукти
 4.  Въведение в компютърните мрежи
 5.  Устройство на компютъра

III Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка

 1. Архитектура на персоналния компютър. Процесори, дънни платки, токозахранващи устройства, памети, разширителни карти.
 2.  Асемблиране и конфигуриране на компютърна система
 3.   Приложен и специализиран софтуер
 4.    Мрежови хардуер и софтуер
 5.  Локализиране на проблеми и дефекти в компютърни конфигурации
 6. Инсталиране на System Software.
 7. Инсталиране на потребителски програмни продукти

Производствена практика

Б* Избираема професионална подготовка

 1. Софтуерно тестване
 2. Проектиране и документиране

Ние предлагаме

0%
Обучения с ваучери
0%
Оперативни програми
0%
Валидиране на професии
0%

StartUp Your Future: Learn with us, Invest in Yourself

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Phone: +359 878 165 117
София