Компютърна техника и технологии

Компютърна техника и технологии

„Компютърна техника и технологии“, код 5230601 – втора степен на професионална квалификация

Наименование на професията и код: Монтьор на компютърни системи, код 523060

Наименованието на специалността, код и степен на професионална квалификация: Компютърна техника и технологии, код 5230601 – втора степен на професионална квалификация

Срок на обучение: 5 месеца

Общ брой часове: 664 уч.часа

Брой часове по теория: 312 часа

Брой часове по практика: 352 часа

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: квалификационен курс

Входящо образователно равнище – лица, навършили 16 години – завършено основно образование

Изисквания към кандидатите за обучение: да са навършили 16 години и да бъдат физически годни и психически здрави за да упражняват професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство. Да имат добри познания по използване на компютърната техника, което се удостоверява с входящ тест.

 • Обща цел на обучението: подготвяне на обучаваните за реализацията им в областта на информационните технологии и компютърната индустрия; да могат да използват различните видове инструменти и техника, да познават и разбират на много добро ниво компютърната техника, за да могат да го прилагат при асемблиране, конфигуриране и тестване.
 • Подцели: да познава основните принципи в електрониката; да знае начините за безопасна работа с инструментите, апаратурата и компютърните компоненти; много добре да познава и работи с електронно-измервателна апаратура; да познава основните електронни елементи, модули и правилата за тяхното поддържане; да подбира компонентите според характеристиките им и да спазва технологичната последователност за асемблиране, различните видове за монтаж, конфигуриране и настройка на компютърната техника; да се инсталира системния софтуер за нормалната работа и да го конфигурира и настройва според изискванията на клиента; да може да диагностицира и открива проблемите в работеща конфигурация;

УЧЕБЕН ПЛАН

№ Учебни предмети (модули)

I Обща задължителна професионална подготовка

 1. Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната ‘ среда, правила за безопасна работа на работното място
 2. Организация на трудовия процес
 3. Комуникации при изпълнение на трудова дейност. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество
 4. Трудово-правни и икономически знания.
 5. Информационна техника и технологии: ползване на приложни ‘ програмни продукти и Интернет – ресурси прави профилактика на основните модули в конфигурацията;
 6. Чуждоезикова комуникация и професионална терминология

II Отраслова задължителна професионална подготовка

 1. Въведение в персоналните компютри. Градивни елементи и материали
 2. Основи на аналоговата и цифровата електроника. Използване на електронно-измервателна апаратура
 3. Операционни системи и приложни програмни продукти
 4. Въведение в компютърните мрежи
 5. Техническо чертане и документиране
 6. Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка
 7. Архитектура на персоналния компютър. Процесори, дънни платки, токозахранващи устройства, памети, разширителни карти.
 8. Асемблиране и конфигуриране на компютърна система
 9. Приложен и специализиран софтуер
 10. Мрежови хардуер и софтуер
 11. Производствена практика

Избираема професионална подготовка

 1. Мрежова сигурност
 2. Локализиране на проблеми и дефекти в компютърни конфигурации

Ние предлагаме

0%
Обучения с ваучери
0%
Оперативни програми
0%
Валидиране на професии
0%

StartUp Your Future: Learn with us, Invest in Yourself

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Phone: +359 878 165 117
София