Икономическо информационно осигуряване

Икономическо информационно осигуряване

„Икономическо информационно осигуряване“, код 4820201, втора степен на професионална квалификация

Срок на обучение: 5 месеца

Общ брой часове: 660 уч.часа

Брой часове по теория: 224 часа

Брой часове по практика: 436 часа

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: квалификационен курс

Входящо образователно равнище: лица над 16 г., завършен клас от средното образование или завършено средно образование

 

Да може:

 • да познава правилата за изготвяне на документи и информация;
 • да познава правилата за работа с устройствата от дадена компютърна система; принципите за работа с техническата документация;
 • да инсталира и настройва необходимия приложен софтуер;
 • да работи с програми за защита от вируси и за компресиране на данни;
 • да познава принципите и правилата за организация на данни в база данни; да вгражда различни документи един в друг; да умее да въвежда и форматира данни в електронни таблици; да борави свободно с таблици, тяхното съдържание и форматиране на елементите им.

Да може:

 • да работи в среда на \АЛпс1о\«з, да познава добре текстовите редактори, да може да въвежда, коригира и оформя оферти, бланки, справки и други документи от по няколко страници, както и големи многостранични документи;
 • да познава основните формати и методи за съхранение на данни в електронен вид; умее да трансформира данни от един формат в друг, отстранява несъвместимости във формата и структурата на данните;
 • да работи със специализирани програми за сканиране на документи и преобразуване в текст;
 • да оформя свободно текстови документи с графични елементи- фирмено лого, снимки, графики, рекламни материали, да редактира, копира, мести и изтрива думи, пасажи или части от документ и таблица, да принтира документ;
 • да борави свободно с таблици и бази данни, тяхното съдържание и форматиране на елементите им, да се ориентира в структурата на определена база данни, да намира връзката между таблици и данни да използва инструментите в програмите за електронни таблици за извличане на информация от база данни; да изготвя справки и отчети от информация в база данни и електронни таблици в различни формати; да използва вградени функции в базите данни за извършване на обработки и изчисления с данните; да създава заявки за извличане, добавяне, промяна и изтриване на информация в база данни;
 • да умее да архивира и възстановява информация в база данни; обработва данни от електронна поща; работи с електронен подпис.

Учебен план

I Отраслова задължителна професионална подготовка

 1. Обща теория на пазарното стопанство
 2. Основи на правото
 3. Икономика на фирмата
 4. Маркетинг

II Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка

 1. Счетоводна отчетност
 2. Локални мрежи
 3. Банково дело
 4. Интернет и електронна търговия
 5. Функционални приложни програми
 6. Компютърни архитектури и операционни системи
 7. Уеб-дизайн
 8. Компютърна графика и презентация
 9. Производствена практика

Б* Избираема професионална подготовка

 1. Софтуерно тестване
 2. Софтуерна архитектура и дизайн

Ние предлагаме

0%
Обучения с ваучери
0%
Оперативни програми
0%
Валидиране на професии
0%

StartUp Your Future: Learn with us, Invest in Yourself

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Phone: +359 878 165 117
София