Програмиране

Обучение по програмиране. Курсове по програмиране. Сертификат

SCRUM MASTER

SCRUM MASTER

Scrum Master е основният човек, отговорен за насочването на проекта в правилната посока. Курсът Certified ScrumMaster® (CSM®) повишава увереността ви в ефективно прилагане на рамката на Scrum в организациите.

READ MORE
Software architecture and Design

Software architecture and Design

Курсът по софтуерни архитектури и софтуерен дизайн дава базови знания и умения за изграждане на софтуерни архитектури, анализ на изискванията и моделиране на подходящи архитектури.

READ MORE
C#

C#

Курсът е ориентиран към поставяне на основи за подготовката по алгоритми и програмиране.

READ MORE
JAVA

JAVA

Курсът по JEE разработка обхваща основите на платформата Java ЕЕ, с която се изграждат мащабни корпоративни решения (enterprise applications).

READ MORE
PHP

PHP

Курсът по РНР разработка включва въведение в програмирането с езика РНР и разработката на уеб приложения върху РНР платформата.

READ MORE
JavaScript

JavaScript

Курсът представлява въведение в програмирането на уеб-базирани приложения.

READ MORE
ASP.NET MVC

ASP.NET MVC

Курсът полага базови умения за разработка на уеб приложения с платформата ASP.NET MVC.

READ MORE
HTML & CSS

HTML & CSS

Курсът no HTML & CSS дава основни познания по изграждане на уеб сайтове с езика HTML и стилизиране на уеб съдържание с езика CSS.

READ MORE
Oracle SQL част 1

Oracle SQL част 1

Целта на този курс е да се осигури въвеждането на езика SQL бази данни в контекста на Oracle база данни, въз основа на най-новите налични функции.

READ MORE
Querying Microsoft SQL Server

Querying Microsoft SQL Server

Основна цел на курса е да запознае курсистите с принципите на базите от данни и свързаните с тях информационни системи.

READ MORE
Phone: +359 878 165 117
София