PHP

Описание

Курсът по РНР разработка включва въведение в програмирането с езика РНР и разработката на уеб приложения върху РНР платформата. Изучават се основите на езика: данни, променливи, изрази, конструкции за управление, цикли, масиви и дефиниране на функции. Демонстрира се смесването на HTML и РНР код за изграждане на динамични уеб страници. Обръща се внимание на работата с форми, cookies и данни от потребителя, запазване на състоянието и потребителски сесии. Изучава се връзката между РНР и MySQL база данни, извличането, добавянето, изтриването и промяната на данни от базата. Разглеждат се и някои теми за напреднали: обектноориентирано програмиране, регулярни изрази, мрежово програмиране и сокети, прихващане на грешки, конфигуриране на РНР и писане на сигурен код.

Програма

 1. Въведение в използването на РНР.
 2. Синтаксис на РНР. Типове данни.
 3. Променливи и константи в РНР. Масиви. Прехвърляне между типове данни.
 4. Вмъкване на РНР код в HTML код. Използване и генериране на HTML в РНР код.
 5. Условни и безусловни оператори.
 6. Оператори за цикъл.
 7. Дебъгване на РНР код.
 8. Потребителски функции в РНР.
 9. Функции за управление на файловата система. Писане и четене във и от файл.
 10. Използване на глобални променливи.
 11. Комуникация клиент – сървър.
 12. Работа с бисквитки (cookies). Записване и манипулация на данни при потребителя.
 13. Потребителски сесии и запазване на състоянието.
 14. Работа с форми и потребителски данни. Използване на $_GET и $_POST.
 15. Вмъкване на файлове.
 16. Връзка към база данни чрез РНР.
 17. Използване на РНР функции за връзка към MySQL база данни.
 18. Обработка на грешки.
 19. Принципи на изработване на РНР уеб приложение.
 20. Конфигуриране на РНР.
 21. Изпращане на e-mail чрез РНР.
 22. Сокети и HTTP протокол.
 23. Обектно ориентирано програмиране с РНР.
 24. Използване на регулярни изрази.
 25. Писане на сигурен код.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването за курса е отворено до 10 декември (включително). Обучението стартира на 10 декември 2017 г. и завършва на 10 януари 2018 г. с провеждането на сертификационен изпит.

Как да се запиша?

За да се запишете за курса, моля обадете се на телефон +359 878 165 117 или изпратете заявка към bratuhchev@i-learning.bg. След успешно заплащане на таксата за курса, ще бъдете записани в него.

Кога ще се провеждат занятията?

Занятията ще се провеждат в извън работно време.

Какви са формите на обучение?

Формата на обучение по време на курса е дистанционна чрез платформата www.online.i-learning.bg.

Ще имате достъп до Виртуална класна стая, която не само дава възможност за сътрудничество и комуникация, но и позволява на обучаващите се да подреждат учебните си ангажименти.

Ще имате достъп до Cloud базирани сървърни лаборатории – използваме хибриден облак, разположен физически в дейта център. Могат да се инсталират всякакви операционни сървърни системи за обучения и тестове, като да се запазва и възстановява физическото състояние на сървърите до момента или в определена дата.

Какво представлява изпитът и ще получа ли сертификат след края на курса?

Участниците в курса ще имат възможността да положат финален практически изпит. Успешно преминалите получават официален сертификат от Център за Професионално Обучение „Онлайн“ за успешно завършен курс по Програмиране с PHP.

Колко струва обучението в курса?

За курса се заплаща еднократна такса, включваща комбинирано обучение в с достъп до Виртуални сървърни лаборатории, видео уроци и лекционен материал на български език, възможност за явяване на изпит и издаване на сертификат.

Phone: +359 878 165 117
София