Microsoft SQL Server 2016

Microsoft SQL Server 2016

Описание

Целта на този курс Installing, Configuring and Managing Microsoft SQL Server 2016 е да Ви запознае със Системното администриране на най-новата версия на продукта за управление на бази от данни.

Този курс ще ви научи как да внедрите и конфигурирате Microsoft SQL Server 2016. Ще Ви предостави насоки, най-добри практики, които ще Ви помогнат да администрирате Microsoft SQL Server 2016.

Очаквани резултати:

 • Ще придобиете практически знания в Microsoft SQL Server 2016

Програма

Основните акценти в съдържанието на този курс са:

Module 1 : Introduction to SQL Server 2016 Lessons

 • Overview of SQL Server 2016
 • SQL Server 2016 Editions and Components
 • Installing SQL Server 2016
 • SQL Server Management Studio Enhancements

Lab : Installing SQL Server 2016

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the key elements of SQL Server 2016
 • Describe the components and editions of SQL Server 2016
 • Install SQL Server 2016
 • Describe the enhancement to SQL Server Management Studio

Module 2: What’s New in SQL Server PerformanceThis module describes new and enhancer Lessons:

 • Columnstore Indexes for Operational Analytics
 • In-memory OLTP Enhancements
 • The Query Data Store
 • Temporal Tables

Lab : Implementing SQL Server 2016 Performance ImprovementsAfter completing this mod

 • Describe the use of Columnstore indexes for operational analytics
 • Describe the enhancements to in-memory OLTP

Use the query data store

 • Use Native JSON
 • Describe and use temporal tables

Module 3: What’s New in SQL Server Security?

This module describes new and enhanced features in SQL Server security.

Lessons:

 • Using Always Encrypted
 • Row-level Security
 • Dynamic Data Masking

Lab : Implementing SQL Server 2016 Security ImprovementsAfter completing this module, y

 • Implement a logical design for a data warehouse
 • Implement a physical design for a data warehouse

Module 4: What’s New in SQL Server Availability and Scalability?

This module introduces what’s new in SQL Server Availability and Scalability.

Lessons:

 • Enhanced AlwaysOn Availability Groups
 • What’s New in Database Caching?
 • Using Windows Server 2016

Lab : Availability and Scalability with SQL Server 2016 After completing this module, you will be able to:

 • Describe the enhancements to AlwaysOn availability groups
 • Describe what’s new in database caching
 • Use Windows Server 2016 with SQL Server 2016

Module 5: What’s New for SQL Server in the Cloud?

This module describes new SQL Server cloud functionality.

Lessons:

 • Stretch Database
 • Enhanced Backups to Azure
 • Introduction to SQL Server 2016 Hybrid Cloud
 • What’s New in SQL Server Azure Database

Lab : Using SQL Server in a Hybrid CloudAfter completing this module, you will be able to:

 • Describe stretch databases and why you would use them

Understand the enhanced backup options

 • Be aware of SQL Server hybrid cloud
 • Describe what’s new in SQL Server Azure database

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването за курса е отворено до 22 ноември (включително). Обучението стартира на 22 септември 2018 г. и завършва на 22 октомври 2018 г. с провеждането на сертификационен изпит.

Как да се запиша?

За да се запишете за курса, моля обадете се на телефон +359 878 165 117 или изпратете заявка към bratuhchev@i-learning.bg. След успешно заплащане на таксата за курса, ще бъдете записани в него.

Кога ще се провеждат занятията?

Занятията ще се провеждат в извън работно време.

Какви са формите на обучение?

Формата на обучение по време на курса е дистанционна чрез платформата www.online.i-learning.bg.

Ще имате достъп до Виртуална класна стая, която не само дава възможност за сътрудничество и комуникация, но и позволява на обучаващите се да подреждат учебните си ангажименти.

Ще имате достъп до Cloud базирани сървърни лаборатории – използваме хибриден облак, разположен физически в дейта център. Могат да се инсталират всякакви операционни сървърни системи за обучения и тестове, като да се запазва и възстановява физическото състояние на сървърите до момента или в определена дата.

Какво представлява изпитът и ще получа ли сертификат след края на курса?

Участниците в курса ще имат възможността да положат финален практически изпит. Успешно преминалите получават официален сертификат от Център за Професионално Обучение „Онлайн“ за успешно завършен курс по Installing, Configuring and Managing Microsoft SQL Server 2016

.

Колко струва обучението в курса?

За курса се заплаща еднократна такса, включваща комбинирано обучение в с достъп до Виртуални сървърни лаборатории, видео уроци и лекционен материал на български език, възможност за явяване на изпит и издаване на сертификат.

Phone: +359 878 165 117
София