Warning: A non-numeric value encountered in /home/cloudser/i-learning.bg/wp-content/themes/education/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /home/cloudser/i-learning.bg/wp-content/themes/education/fw/core/core.reviews.php on line 214
Linux

Описание

Целта на курса е да даде базови теоретични и практически познания в областта на Linux базираните операционни системи, системната администрация, shell скриптовете, Firewall, DNS, конфигуриране на пощенски сървъри и др.

При добро усвояване на материала, участниците биха могли да започнат работа като младши системни администратори или специалисти по техническа поддръжка в доставчици на онлайн услуги (хостинг, виртуални сървъри и други). Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти и системи.

Програма

 • Инсталиране и базово конфигуриране на Linux. Файлови системи, RAID масиви.
 • Shell (bash) – бърз преглед на вградени и външни команди.
 • Мрежови интерфейси – първична настройка, конфигурационни файлове. Потребители и групи. Основни типове права върху файловете и директориите.
 • Полезни инструменти. Cron jobs, runlevels.
 • Инсталиране и основна конфигурирация на SSH сървър/клиент. Публичен и частен ключ- генериране, инсталиране и използване.
 • Инсталиране и конфигуриране на Debian/Ubuntu базиран Linux, чрез текстов инсталатор. Инсталиране и конфигуране на мрежовата свързаност и ssh сървър. Конфигуриране на два потребителя с различна степен на достъп (обикновен и sudoer).
 • Управление на обновленията, файлови хранилища (repositories),избор и инсталиране на пакети. Инсталиране от сорс.
 • Инсталация на графична среда. Основни настройки.
 • Маршрутизиране.
 • Сигурност -apparmor, TCP Wrappers, защитваане на отделни портове с iptables.
 • Инструменти за отдалечено администриране и VPN. Инструменти за архивиране.
 • DHCP и DNS – инсталиране, конфигуриране, графични инструменти за настройка.
 • FTP сървър.
 • Инсталиране и конфигуриране на SSH сървър и клиенти за Linux. Инструменти за архивиране – tar, gzip, bzip2 и rsync, локално и през SSH Създаване на файлов сървър със Samba – конфигурационен файл, основни команди.
 • Конфигуриране на достъпа до сървъра.
 • Присъединяване към домейн/ Active Directory.
 • Конфигуриране като домейн контролер.
 • Troubleshooting – основни проблеми и как да ги разрешим.
 • Инсталиране и конфигуриране на Debian/Ubuntu базиран Linux, с DNS, DHCP, SAMBA и FTR с 4 потребителя и 2 общи групи.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването за курса е отворено до 22 ноември (включително). Обучението стартира на 22 ноември 2017 г. и завършва на 22 декември 2017 г. с провеждането на сертификационен изпит.

Как да се запиша?

За да се запишете за курса, моля обадете се на телефон +359 878 165 117 или изпратете заявка към bratuhchev@i-learning.bg. След успешно заплащане на таксата за курса, ще бъдете записани в него.

Кога ще се провеждат занятията?

Занятията ще се провеждат в извън работно време.

Какви са формите на обучение?

Формата на обучение по време на курса е дистанционна чрез платформата www.online.i-learning.bg.

Ще имате достъп до Виртуална класна стая, която не само дава възможност за сътрудничество и комуникация, но и позволява на обучаващите се да подреждат учебните си ангажименти.

Ще имате достъп до Cloud базирани сървърни лаборатории – използваме хибриден облак, разположен физически в дейта център. Могат да се инсталират всякакви операционни сървърни системи за обучения и тестове, като да се запазва и възстановява физическото състояние на сървърите до момента или в определена дата.

Какво представлява изпитът и ще получа ли сертификат след края на курса?

Участниците в курса ще имат възможността да положат финален практически изпит. Успешно преминалите получават официален сертификат от Център за Професионално Обучение „Онлайн“ за успешно завършен курс по Linux Системна администрация

.

Колко струва обучението в курса?

За курса се заплаща еднократна такса, включваща комбинирано обучение в с достъп до Виртуални сървърни лаборатории, видео уроци и лекционен материал на български език, възможност за явяване на изпит и издаване на сертификат.

Phone: +359 878 165 117
София