JAVA

Описание

Курсът по JEE разработка обхваща основите на платформата Java ЕЕ, с която се изграждат мащабни корпоративни решения (enterprise applications). Обръща се внимание на уеб разработката в Java ЕЕ среда, уеб контейнери, технологии за динамично уеб съдържание, разработка на уеб услуги и deployment на приложения върху application server.

Програма:

 1. Настройка на средата за програмиране.
 2. Работа с цикли, оператори, системен вход и изход, четене и писане на файлове.
 3. Работа с класове и обекти, наследяване.
 4. Създаване и обхождане на структурите от данни, използване на вградените функции за сортиране и обработка.
 5. Създаване и работа с примерно многонишково приложение.
 6. Създаване на уеб приложение с логин форма за аутентикация и защитаване на уеб ресурси.
 7. Добавяне и конфигуриране на EJB в уеб приприложението.
 8. Интеграция на уеб приложението с база данни MySQL с JDBC.
 9. Интеграция на уеб приложението с база данни MySQL с JPA и Hibernate, управление на транзакциите.
 10. Добавяне на JSF и Primefaces в уеб приложението.
 11. Интеграция на приложението с външна система посредством уеб услуги.
 12. Изготвяне на скрипт за деплой на приложението за Jboss, разглеждане на Apache ant.
 13. Примерна конфигурация с един сървър с apache, mod_proxy и Jboss.
 14. Диагностика и Remote debugging на приложението.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването за курса е отворено до 11 юни (включително). Обучението стартира на 11 юни 2017 г. и завършва на 11 юли 2017 г. с провеждането на сертификационен изпит.

Как да се запиша?

За да се запишете за курса, моля обадете се на телефон +359 878 165 117 или изпратете заявка към info@i-learning.bg. След успешно заплащане на таксата за курса, ще бъдете записани в него.

Кога ще се провеждат занятията?

Занятията ще се провеждат в извън работно време.

Какви са формите на обучение?

Формата на обучение по време на курса е дистанционна чрез платформата www.online.i-learning.bg.

Ще имате достъп до Виртуална класна стая, която не само дава възможност за сътрудничество и комуникация, но и позволява на обучаващите се да подреждат учебните си ангажименти.

Ще имате достъп до Cloud базирани сървърни лаборатории – използваме хибриден облак, разположен физически в дейта център. Могат да се инсталират всякакви операционни сървърни системи за обучения и тестове, като да се запазва и възстановява физическото състояние на сървърите до момента или в определена дата.

Какво представлява изпитът и ще получа ли сертификат след края на курса?

Участниците в курса ще имат възможността да положат финален практически изпит. Успешно преминалите получават официален сертификат от Център за Професионално Обучение „Онлайн“ за успешно завършен курс по Програмиране с Java.

Колко струва обучението в курса?

За курса се заплаща еднократна такса, включваща комбинирано обучение в с достъп до Виртуални сървърни лаборатории, видео уроци и лекционен материал на български език, възможност за явяване на изпит и издаване на сертификат.

Phone: +359 878 165 117
София