C#

Описание

Курсът е ориентиран към поставяне на основи за подготовката по алгоритми и програмиране. Курсът цели създаване на основни знания и умения в обектно-ориентираното програмиране с езика С#. Създава се стабилна основа от знания, необходима за по-нататъшното изучаване на Microsoft развойните инструменти.

В резултат на обучението курсистите ще получат необходимата основа за създаване на компютърни програми с помощта на езика C# и ще бъдат ориентирани в използването на обектно-ориентираното програмиране в информационните технологии.

Цели на курса:

 1. Запознаване с езика С#.
 2. Развиване на умения за кодиране на не-сложни алгоритми.
 3. Развиване на умения за обектно-ориентирано програмиране.
 4. Развиване на умения за документиране на програмна разработка.

След завършване на курса, обучаващите ще могат да:

 1. Да кодират готови алгоритми
 2. Да използват стандартни библиотеки от класове.
 3. Да използват обектно-ориентирания подход при създаване на сложни приложения.

След завършване на курса, обучаващите ще знаят да:

 1. какво представлява обектното ориентираното програмиране и какви са неговите предимства (с езика за програмиране – С#).
 2. принципите на езика С#, необходими за писани на компютърни програми като основа за тяхното по-нататъшно развитие като програмисти и усвояване на нови знания, свързани с Microsoft технологиите.

Програма:

 1. Запознаване с развойната среда.
 2. Работа с променливи и типове данни.
 3. Използване на операции и изчисляване на изрази.
 4. Обработка на вход и изход от програмата.
 5. Преобразуване на типове и работа с данни.
 6. Програми с условия за разклонение.
 7. Програми с повтарящи се действия.
 8. Съхраняване на голям брой еднотипни данни.
 9. Преборазуване на числа в различни бройни системи.
 10. Разбиване на кода във фрагменти (функции).
 11. Реализация на рекурсивни алгоритми.
 12.  Предпазване от грешки по време на изпълнение (изкпюяения).
 13. Моделиране на информацията под формата на класове.
 14. Работа с файловата система.
 15. Използване на линейни структури от данни, като контейнери за данни.
 16. Прилагане на практики за писане на качествен код.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването за курса е отворено до 12 юни (включително). Обучението стартира на 12 юни 2017 г. и завършва на 12 юли 2017 г. с провеждането на сертификационен изпит.

Как да се запиша?

За да се запишете за курса, моля обадете се на телефон +359 898 824 303 или изпратете заявка към info@i-learning.bg. След успешно заплащане на таксата за курса, ще бъдете записани в него.

Кога ще се провеждат занятията?

Занятията ще се провеждат в извън работно време.

Какви са формите на обучение?

Формата на обучение по време на курса е дистанционна чрез платформата www.online.i-learning.bg.

Ще имате достъп до Виртуална класна стая, която не само дава възможност за сътрудничество и комуникация, но и позволява на обучаващите се да подреждат учебните си ангажименти.

Ще имате достъп до Cloud базирани сървърни лаборатории – използваме хибриден облак, разположен физически в дейта център. Могат да се инсталират всякакви операционни сървърни системи за обучения и тестове, като да се запазва и възстановява физическото състояние на сървърите до момента или в определена дата.

Какво представлява изпитът и ще получа ли сертификат след края на курса?

Участниците в курса ще имат възможността да положат финален практически изпит. Успешно преминалите получават официален сертификат от Център за Професионално Обучение „Онлайн“ за успешно завършен курс по Програмиране с C#.

Колко струва обучението в курса?

За курса се заплаща еднократна такса, включваща комбинирано обучение в с достъп до Виртуални сървърни лаборатории, видео уроци и лекционен материал на български език, възможност за явяване на изпит и издаване на сертификат.

Phone: +359 878 165 117
София