Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020


Warning: A non-numeric value encountered in /home/cloudser/i-learning.bg/wp-content/themes/education/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /home/cloudser/i-learning.bg/wp-content/themes/education/fw/core/core.reviews.php on line 214
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

предоставя възможности за повишаване на квалификацията на заети лица със средно или основно образование в Република България чрез субсидирано обучение по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Ваучери за заети лица“. Процедурата се осъществява от Министерство на труда и социалната политика чрез Агенцията по заетостта с посредничеството на лицензирани доставчици на обучения, одобрени по специални критерии от Агенцията по заетостта.

В качеството си на лицензирани и одобрени доставчици на обучения – Център за професионално обучение „Без граници“ към „Българска консултантска организация“ ЕООД и Център за професионално обучение „Онлайн“ към „Солерс България“ ООД, Ви предоставят следната информация за възможностите, които предлага програмата:

  • От какви възможности за субсидирано обучение, могат да се
Phone: +359 89 8824303
София