Стамо Петков

Стамо Петков

Биография

Ел.поща: petkov@i- learning.bg
Стамо има повече от 10 години опит като разработчик, минал е през BASIC, Pascal, Object Pascal, PHR за да открие красотата на .NET и С#.

В момента е старши разработчик в Информационно Обслужване АД. За него образованието е кауза. Бил е лектор по JavaScript и Софтуерни Архитектури. Напоследък е съсредоточен върху уеб базирани ентерпраис системи. Сертифициран Microsoft Specialist – Programing in HTML5 with JavaScript and CSS3 и MCSD – Web Applications и Windows Store Apps Using HTML5. Увлича се no JavaScript, хубави пури и коняк.

Виртуална класна стая

Компоненти на платформата

  • Теория: Лекционен материал на бълграски език и видео лекции.
  • Практика: Cloud базирани сървърни лаборатории, без необходимост да закупувате допълнителен хардуер и софтуер.
  • Виртуална класна стая: Моментна, двустранна обратна връзка на живо с лектор.

Ние предлагаме

Linux System Administration
0%
Windows System Administration
0%
VMware System Administration
0%
Network System Administration
0%

StartUp Your Future: Learn with us, Invest in Yourself

Phone: +359 89 8824303
Fax: +359 2 962 56 23
София 1407, Бул. „Черни връх“ № 32Г, ет. 1