Кина Шереметова

Кина Шереметова

Биография

Ел.поща: sheremetova@i- learning.bg
Кина е информатик по образование, кариера и призвание.

Участвала е в реализирането на редица национални проекти, свързани с въвеждане на новите IT решения в дейността на държавните институции, местните и съдебни власти и бизнеса, най-често като ръководител на регионални екипи. Има сериозен опит в обучения по корпоративни договори, базирани на дистанционната форма, управление и поддръжка на дейностите по създаване на курсове. Бизнес администрацията и бизнес услугите са нейната стихия.

Виртуална класна стая

Компоненти на платформата

  • Теория: Лекционен материал на бълграски език и видео лекции.
  • Практика: Cloud базирани сървърни лаборатории, без необходимост да закупувате допълнителен хардуер и софтуер.
  • Виртуална класна стая: Моментна, двустранна обратна връзка на живо с лектор.

Ние предлагаме

Linux System Administration
0%
Windows System Administration
0%
VMware System Administration
0%
Network System Administration
0%

StartUp Your Future: Learn with us, Invest in Yourself

Phone: +359 878 165 117
София