JavaScript

Описание

Курсът представлява въведение в програмирането на уеб-базирани приложения. Утвърждава и задълбочава разбирането на курсистите за принципите на изграждане на софтуерни системи по принцип, както и на прилагането на клиент/сървър технологията и на трислойната архитектура като похвати за изграждане на уеб-базирани приложения, в частност. Курсът има практическа насоченост – отделя се време на припомняне на основния инструментариум за уеб-базирани приложения, като HTML, CSS. Основните акценти на курса са в използването на JavaScript, JQuery, JSON и AJAX. Демонстрира се работа със съвременен уеб-сървър, съчетаващ няколко модерни възможности – съхраняване на дълготрайни обекти, JavaScript в ролята на език за сървърно програмиране и JSON като език за обмен данни.

Цели на курса:

Целта на курса е курсистите придобиват знания за принципите на проектиране и изграждане на уеб-базирани приложения. Усвояват и могат да използват в практиката на едно добро ниво JavaScript, JQuery, JSON и AJAX.

Програма

 1. Въведение в уеб програмирането, езикът ЗауаЗспр!
 2. Примитивни типове и променливи.
 3. Оператори и изрази.
 4. Извеждане на информация и обработка на входни данни.
 5. Променливи и типове данни.
 6. Условни конструкции.
 7. Цикли.
 8. Масиви.
 9. Математически пресмятания и регулярни изрази.
 10. Обекти и методи.
 11. Рекурсии.
 12. Обработка на изключения.
 13. Обектен модел на документа.
 14. Обектен модел на уеб браузъра.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването за курса е отворено до 09 юни (включително). Обучението стартира на 09 юни 2017 г. и завършва на 09 юли 2017 г. с провеждането на сертификационен изпит.

Как да се запиша?

За да се запишете за курса, моля обадете се на телефон +359 878 165 117 или изпратете заявка към info@i-learning.bg. След успешно заплащане на таксата за курса, ще бъдете записани в него.

Кога ще се провеждат занятията?

Занятията ще се провеждат в извън работно време.

Какви са формите на обучение?

Формата на обучение по време на курса е дистанционна чрез платформата www.online.i-learning.bg.

Ще имате достъп до Виртуална класна стая, която не само дава възможност за сътрудничество и комуникация, но и позволява на обучаващите се да подреждат учебните си ангажименти.

Ще имате достъп до Cloud базирани сървърни лаборатории – използваме хибриден облак, разположен физически в дейта център. Могат да се инсталират всякакви операционни сървърни системи за обучения и тестове, като да се запазва и възстановява физическото състояние на сървърите до момента или в определена дата.

Какво представлява изпитът и ще получа ли сертификат след края на курса?

Участниците в курса ще имат възможността да положат финален практически изпит. Успешно преминалите получават официален сертификат от Център за Професионално Обучение „Онлайн“ за успешно завършен курс по Програмиране с JavaScript.

Колко струва обучението в курса?

За курса се заплаща еднократна такса, включваща комбинирано обучение в с достъп до Виртуални сървърни лаборатории, видео уроци и лекционен материал на български език, възможност за явяване на изпит и издаване на сертификат.

Phone: +359 878 165 117
София