ASP.NET MVC

Описание

.NET & ASP.NET Курсът полага базови умения за разработка на уеб приложения с платформата ASP.NET MVC. Изучават се инструменти и технологии за разработка на уеб приложения и уеб услуги с бази данни в .NET среда: IIS, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, ASP.NET Single Page приложения, Entity Framework и SQL Server. Курсът започва c основите на HTTP протокола, клиент-сървър разработката и MVC модела, продължава с модели, изгледи и контролери, Razor синтаксиса за смесване на HTML и C# код, изграждането на модели с ADO.NET Entity Framework, дефиниране на контролери и действия (actions), дефиниране на шаблон за страниците, частични изгледи и споделени изгледи. Разглеждат се похвати за валидация на данни и извикване на AJAX заявки с JavaScript и jQuery. Курсът завършва с практически изпит по уеб разработка с ASP.NET MVC.

Теория

 • Представяне на клиент-сървър технологията и ASP.NET.
 • Инсталиране и конфигуриране на Уеб сървър (IIS).
 • Изграждане на уеб приложения с ASP.NET.
 • Работа със сървърни контроли.
 • Валидиране на данни (при клиент и на сървър).
 • Управление на автоматичните сървърни заявки.
 • Работа с ViewState.
 • Работа със SessionState.
 • Представяне на Model-View-Controler модела.
 • Преглед на MVC уеб проект.
 • URL и Routings.
 • Controllers и Actions.
 • Филтри в MVC.
 • Views.
 • Model Templates.
 • Model Binding.
 • Model Validation.
 • Unobtrusive Ajax

Практика

 • Основи на модерните уеб технологии.
 • Запознаване с Уеб сървър (IIS), Web Deploy, Web Platform.
 • Запознаване c ASP.NET проекти (MVC, Web Api, Single page applicaton).
 • Запознаване c Razor синтаксиса.
 • Ротиране в MVC, навигация, Имплементиране на навигиране в MVC.
 • Запазване на данни между заявките.
 • Дефиниране на Контролер. Асинхронни екшъни.
 • Създаване на модел. Работа с Entity Framework, LINQ, IQueryable интерфейс.
 • Дефиниране и употреба на partial views.
 • Дефиниране на layout – MVC Master Page, shared views.
 • Имплементиране на Razor view.
 • Техники за валидиране на клиента.
 • Техники за валидиране на сървъра.
 • Използване на HTML хелпъри.
 • Изграждане на сървърни контроли.
 • jQuery, Javascript, HTML5, CSS3, Bootstrap,

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването за курса е отворено до 04 юни (включително). Обучението стартира на 08 юни 2017 г. и завършва на 08 юли 2017 г. с провеждането на сертификационен изпит.

Как да се запиша?

За да се запишете за курса, моля обадете се на телефон +359 878 165 117 или изпратете заявка към info@i-learning.bg. След успешно заплащане на таксата за курса, ще бъдете записани в него.

Кога ще се провеждат занятията?

Занятията ще се провеждат в извън работно време.

Какви са формите на обучение?

Формата на обучение по време на курса е дистанционна чрез платформата www.online.i-learning.bg.

Ще имате достъп до Виртуална класна стая, която не само дава възможност за сътрудничество и комуникация, но и позволява на обучаващите се да подреждат учебните си ангажименти.

Ще имате достъп до Cloud базирани сървърни лаборатории – използваме хибриден облак, разположен физически в дейта център. Могат да се инсталират всякакви операционни сървърни системи за обучения и тестове, като да се запазва и възстановява физическото състояние на сървърите до момента или в определена дата.

Какво представлява изпитът и ще получа ли сертификат след края на курса?

Участниците в курса ще имат възможността да положат финален практически изпит. Успешно преминалите получават официален сертификат от Център за Професионално Обучение „Онлайн“ за успешно завършен курс по Програмиране с ASP.NET MVC .

Колко струва обучението в курса?

За курса се заплаща еднократна такса, включваща комбинирано обучение в с достъп до Виртуални сървърни лаборатории, видео уроци и лекционен материал на български език, възможност за явяване на изпит и издаване на сертификат.

Phone: +359 878 165 117
София