Работа с опасни отпадъци

Работа с опасни отпадъци

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с работата с опасни отпадъци, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.

  • Ще представим и разясним спецификите на действащата нормативна база, касаеща управлението на отпадъците, тяхната класификация и отчетност, изискванията към съдовете и местата за събирането и съхранението им, както и към транспортирането и третирането.
  • Ще даваме примери от практиката си и ще анализираме реални ситуации.
  • Ще имате възможност да задавате въпроси и да споделяте казуси, с разрешаването на които срещате затруднения.
Обучението е подходящо за:
  • Лица, отговорни за управлението и работата с производствени и опасни отпадъци на територията на производствени предприятия и на площадки за извършване на дейности с отпадъци;
  • Лица, извършващи дейности с отпадъци: лица, извършващи транспортиране на строителни отпадъци; оператори на съоръжения за подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци; оператори на площадки за съхраняване и третиране на строителни отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Phone: +359 878 165 117
София