Мрежова Системна администрация

Мрежова Системна администрация

Описание

Network Infrastructure Management включва работа c комуникационно оборудване – комутатори и маршрутизатори. Разглежда се мрежовата среда в един типичен малък или среден бизнес. Придобиват се основни знания за операционната система IOS на CISCO устройства, специфика на конфигурирането на устройствата, както и теория на мрежите, дизайн на комуникационна среда и решаване на проблеми.

След завършване на курса, обучаващите ще:

Умения да работят в CISCO среда на ниво комутатор и маршрутизатор. Умения по дизайн на комуникационни мрежи.

Умения по решаване на проблеми и подобряване работата на комуникационните мрежи.

Практически умения:

Конфигуриране на мрежово оборудване в различни сценарии, с различни мрежови топологии, за постигане на определени цели в сферата на комуникациите.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването за курса е отворено до 17 ноември (включително). Обучението стартира на 17 ноември 2017 г. и завършва на 17 януари 2017 г. с провеждането на сертификационен изпит.

Как да се запиша?

За да се запишете за курса, моля обадете се на телефон +359 878 165 117 или изпратете заявка към bratuhchev@i-learning.bg. След успешно заплащане на таксата за курса, ще бъдете записани в него.

Кога ще се провеждат занятията?

Занятията ще се провеждат в извън работно време.

Какви са формите на обучение?

Формата на обучение по време на курса е дистанционна чрез платформата www.online.i-learning.bg.

Ще имате достъп до Виртуална класна стая, която не само дава възможност за сътрудничество и комуникация, но и позволява на обучаващите се да подреждат учебните си ангажименти.

Ще имате достъп до Cloud базирани сървърни лаборатории – използваме хибриден облак, разположен физически в дейта център. Могат да се инсталират всякакви операционни сървърни системи за обучения и тестове, като да се запазва и възстановява физическото състояние на сървърите до момента или в определена дата.

Какво представлява изпитът и ще получа ли сертификат след края на курса?

Участниците в курса ще имат възможността да положат финален практически изпит. Успешно преминалите получават официален сертификат от Център за Професионално Обучение „Онлайн“ за успешно завършен курс по Мрежова Системна администрация .

Колко струва обучението в курса?

За курса се заплаща еднократна такса, включваща комбинирано обучение в с достъп до Виртуални сървърни лаборатории, видео уроци и лекционен материал на български език, възможност за явяване на изпит и издаване на сертификат.

Phone: +359 878 165 117
София