Аз мога

Информация в помощ на заети лица (на трудов договор), желаещи да участват в обучения по проект за субсидирано обучение „Ваучери за заети лица“

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА С проекта се предоставя възможност на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование да се включат в курсове за...

READ MORE
Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020 От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез...

READ MORE
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 предоставя възможности за повишаване на квалификацията на заети лица със средно или основно образование в Република България чрез субсидирано обучение по процедура за...

READ MORE
ITARC SOFIA 2016

ITARC SOFIA 2016

Венцислав Братухчев беше гост и официален говорител на най-големия софтуерен семинар ITARC SOFIA 2016. Темата за която говори беше за участието си в разработката и внедряването на системите за е-Връчване и е-Валидиране на електронни документи в...

READ MORE
Phone: +359 89 8824303
София