Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

предоставя възможности за повишаване на квалификацията на заети лица със средно или основно образование в Република България чрез субсидирано обучение по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Ваучери за заети лица“. Процедурата се осъществява от Министерство на труда и социалната политика чрез Агенцията по заетостта с посредничеството на лицензирани доставчици на обучения, одобрени по специални критерии от Агенцията по заетостта.

В качеството си на лицензирани и одобрени доставчици на обучения – Център за професионално обучение „Без граници“ към „Българска консултантска организация“ ЕООД и Център за професионално обучение „Онлайн“ към „Солерс България“ ООД, Ви предоставят следната информация за възможностите, които предлага програмата:

 • От какви възможности за субсидирано обучение, могат да се могат да се възползват желаещи да подобрят компетентността или професионалната си квалификация?

Предстои да бъдат обявени възможности за използване на ваучери за обучение по професионални квалификации по различни професии или ключови компетентности – три нива на обучение по английски език и компютърна грамотност.

 • Кой може да се възползва от ваучерите, които дават достъп до субсидираното обучение?

Лица със средно или основно образование (само за обученията по ключови компетентности), наети на трудов договор.

 • Какви професионални квалификации и/или ключови компетентности могат да придобият желаещите, които отговарят на условията?

Професионални квалификации по следните професии:

 1. „Маркетингови проучвания“
 2. „Сътрудник в малък и среден бизнес“
 3. „Офис мениджър“
 4. „Офис секретар“
 5. „Организатор на интернет приложения“
 6. „Техник на компютърни системи“
 7. „Фермер“
 8. „Агроеколог“
 9. „Хотелиер“
 10. „Организатор на туристическа агентска дейност“
 11. „Компютърен аниматор“
 12. „Компютърен график“
 13. „Графичен дизайнер“
 14. „Оперативен счетоводител“
 15. „Сътрудник в бизнес-услуги“
 16. „Програмист“
 17. „Системен програмист“
 18. „Икономист-информатик“
 19. „Оператор на информационно осигуряване“
 20. „Оператор на компютър“
 21. „Монтьор на компютърни системи“
 • Ключови компетентности:
 1. Английски език – 300 часа в извънработно време;
 2. Компютърна грамотност – 50 часа в извънработно време.
 • Как се издават поименните ваучери за субсидираното обучение?

Ваучерите се издават от Агенцията по заетостта.

 • Как се получават ваучерите?

Ваучерите се получават, ако кандидатът за субсидирано обучение е изпратил електронно заявление до Агенцията по заетостта, придружено от изисканите документи (ще станат известни на по-късен етап), копие от трудовия си договор и е получил  одобрение от Агенцията.

Как одобреният кандидат ще получи обученията и при какви условия?

Кандидатът следва да впише в заявлението си, че желае да се обучава в Център за професионално обучение „Без граници“ към „Българска консултантска организация“ ЕООД или в Център за професионално обучение „Онлайн“ към „Солерс България“ ООД. .

Центровете ще съдействат на кандидата, както за изпращане на заявлението, така и с информация и практическа помощ в по-нататъшната комуникация с Агенцията по заетостта.

 • Къде и кога ще се проведе обучението?

За всяка сформирана група от обучаеми ще има конкретни указания според възможностите на групата като цяло. Но обучението ще се провежда възможно най-близо до местоработата на кандидата и в извънработно време от преподаватели с необходимата квалификация, одобрена от Агенцията по заетостта.

 • Какво ще получат кандидатите за субсидирано обучение?

Диплома за професионална квалификация (валидна в границите на ЕС) по съответната специалност или сертификат за владеене на английски език – ниво B1 (според класификацията на Европейската езикова рамка) или сертификат за основна компютърна грамотност.

 • Какво още е необходимо да извърши кандидатът за субсидирано обучение?

Да посещава редовно учебните занятия и да съфинансира избраното от него обучение с 15 % собствен принос.

 • Какво ще получи работодателят, който би съдействал за участието на негови служители в проекта за субсидирано обучение?

Работодателят ще получи по-мотивирани и по-добре квалифицирани служители, както и авторитет на работодател, който стимулира професионално и финансово своите служители, без да е необходимо да влага финансови средства. Обученията ще подобрят възможностите на участниците за по-добра адаптация към условията на труд и по-добро кариерно развитие.

Ние предлагаме

0%
Обучения с ваучери
0%
Оперативни програми
0%
Валидиране на професии
0%

StartUp Your Future: Learn with us, Invest in Yourself

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Phone: +359 878 165 117
София