За нас

Платформата включва два лицензирани центрове за обучение:ЦПО „Без граници“ притежава лицензия № 2015121234 и ЦПО „Онлайн“ притежава лицензия с № 2015121230

За курса се заплаща еднократна такса, включваща комбинирано обучение в ЦПО “Онлайн“ и/или ЦПО „Без граници“ с достъп до Виртуални сървърни лаборатории, видео уроци и лекционен материал на български език, възможност за явяване на изпит и издаване на сертификат. Центровете ни за професионално обучение предлагат разсрочено плащане през TBI Bank за целта през калкулатора изберете периода за разсроченото плащане и се обадете на телефон +359 898 824 303

 

Phone: +359 89 8824303
Fax: +359 2 962 56 23
София 1407, Бул. „Черни връх“ № 32Г, ет. 1